Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów Fabryki Materacy „JANPOL” sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Materacy „JANPOL” sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu, ul. Cynkowa 2A, 43-180 Orzesze, tel: +48 (32) 218 09 00

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

Odbiorcy danych osobowych

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, otrzymać oferty, zrealizować zamówienie. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania