Zasady współpracy z Fabryką Materacy JANPOL – z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność związaną z branżą hotelową.

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.
– Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. udziela gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji do zapoznania się na: www.bosquo.pl · Filmy instruktażowe oraz instrukcja na czas rozładunku do naszych produktów znajdują się na stronie www.bosquo.pl w zakładce Do pobrania. Zakładka umieszczona jest w głównym menu. Bezpośredni link do zakładki: https://bosquo.pl/do-pobrania/ .
Transport samochodowy na terenie Polski do obiektów hotelowych – bezpłatny.
– Ze względu na wielkość samochodów proszę pamiętać, aby miejsce dostawy nie było ograniczone zakazem wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony dop. ładowności.
Transport nie obejmuje rozładunku.
– Możliwość dostarczenia łóżek etapami.
Forma płatności zgodnie z ustaleniami.
– W przypadku przesunięcia terminu odbioru z winy zamawiającego lub błędnie podanego adresu dostawy naliczane będą opłaty za magazynowanie/transport w wysokości 0,5 % od kwoty netto za każdy dzień zwłoki + dodatkowe koszty transportu.
– Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za rozładunek na miejscu dostawy.
Ważność oferty – zgodnie z ustaleniami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i/lub stawek w przypadku drastycznych podwyżek cen surowców potrzebnych do produkcji towarów znajdujących się w naszej ofercie, a także do zmiany terminu dostaw gotowych produktów ze względu na niedostępność surowców potrzebnych do ich produkcji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Fabryki Materacy JANPOL sp. z o.o., w tym spowodowanych zakłóceniem łańcucha dostaw.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z nami.

KONTAKT